UTGIVARANSVAR

Ansvar för innehållet på infotorg.se

Informationen som Dun & Bradstreet Sweden AB tillhandahåller på infotorg.se kommer från en databas - dvs en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. Ansvarig utgivare för infotorg.se är Thomas Thornberg. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

De delar på infotorg.se som omfattas av Dun & Bradstreet Sweden ABs utgivaransvar är:

På infotorg.se förekommer även innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners - s k extern information. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Dun & Bradstreet Sweden ABs utgivaransvar. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet separerat från övrigt innehåll genom markeringslinje och informationstext, som ser ut så här:

Illustration över utseende på extern information

Några av InfoTorgs leverantörer av extern information är: